Pondělí 29/5/2006

Zdivočelí nacionalisté

www.antifa.czTelevizní seriál „Zdivočelá země“ zase připomněl, že pokud lidé bez odporu žijí „pod ochranou“ státu (organizovaného násilí), mohou se snadno stát i terčem soukromých tyranií. Seriál končí, ne však zdivočelá Země. Odporu je hodno, když vězně propustí z Guantanáma a zatknou je znovu v jiné zemi, ale obvinění z podpory al-Kájdy se ani pak neprokáže; přesto mnozí věří, že je to „podle práva“. Odporná je i soukromá válka, v seriálu ji vedl Žabák, v životě Česka ji vedou nacionalisté. Po vzoru bolševických a nacistických teroristů útočí na ty, které sami označili za podlidi.

Tradičně třeba na „cikány“. Napadají mrtvé: oficiální Národní strana pod heslem „Bráníme české národní zájmy“ v nepodepsaném článku na titulní straně květnové Národní politiky zdůrazňuje, že ač v Letech umírali především Romové, nezaslouží si památník, když památník, pak Češkám, které tam zemřely také. Sápají se na živé: zatímco skinheadi z neoficiálního „Národního odporu“ jdou v Ostravě před soud za bezdůvodné zmlácení novináře Jana Krále (který jim byl celkem nakloněn), na internetu píší že v Ostravě útočí gangy „cikánské“. 1.5. 2006 prý měly „cikánské dívky“ napadnout žákyni 7. třídy (odkdy se 1.5. chodí do školy?) a loni v červnu měli „cikáni“ napadnout správce hřiště. Vinou „cikánů“ má být i fakt, že hrají fotbal na veřejně přístupném hřišti! Proto „Komár“ (Marek Puffler – NO Slezsko) doporučuje, aby Národní Odpor Slezsko (jen co se hoši vrátí od soudu) „vzal do rukou situaci v Ostravě a v Orlové s cikánskými etniky“. Zase nevadí ti, kteří něco provedli, ale obecně jiná barva kůže!

Nejen na internetu řádí nacionalisté. Vyrážejí i na pochody. Někdy jich jde hodně, ale většinou stále ti samí jedinci. Macháčkovi fašisté, pozůstatek kdysi silné Vlastenecké fronty, se předváděli v Mostě. Jejich vůdce už proslul výzvami typu „nepustit sednout těhotnou, je-li přistěhovalka“. Po přepadu klubu Za Vraty se není co divit antifašistickému odporu. „Národní odpor“ na internetu běsnil, co to je za lidi, když nenechali v klidu fašistickou „pietní akci“. Zapomněli ubožáci, jak masový je odpor třeba vůči pietě za nacistického oběšence Rudolfa Hesse v bavorském Wunsiedelu? Jestliže se národně odporní odvolávají na „nepsaná pravidla etiky, která by se měla dodržovat“, pak připomínám vyšší princip mravní, že fašisté neprojdou! Fašisté volající „po právu“ nechť si přečtou článek 23 ústavní Listiny práv a svobod. Stát pochod nemůže zakázat, proto občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou.

„Národní odpor“ není jedinou „neoficiální organizací“ zdivočelých nacionalistů. Jsou tu i „Národní korporativisté“. Snad se inspirovali B. Mussolinim a jeho teorií fašistického státu, možná „jen“ odbory, které místo na práva pracujících kladou důraz na sounáležitost zaměstnavatelů i zaměstnanců toho kterého oboru. NK se představili činem - pražskou demonstrací za svobodu slova pro Ernsta Zündela (k popírání zločinů proti lidskosti a znesvěcování památky zemřelých). 27.května 2006 se NK vydali na marš Hodonínem. Usoudili totiž, že když policie chrání nacionalisty kde může, je to projevem diskriminace a proti té musí protestovat. Předseda Jiří Petřivalský pod policejní ochranou brojil proti té „diskriminaci“, a připomněl mi císařovnu, která roku 1918 zuřila nad drzostí plebejců, kteří si troufali strhávat tisíciletý vládnoucí rod. Císařovna ani Jiří nechápou, že se zdiskreditovalo, co brali za věčné. Po něm mluvil Roman Fojtík připomínající Žabáka ze Zdivočelé země: Tyrana, který zbaběle utekl, když se ho oběť nebála.

Fojtík je fanatický odpůrce všeho českého, pokud to zavání antifašismem či anarchismem. Už loni v Otrokovicích, ještě jako člen Národního sjednocení a pod ochranou jemu podobných s řetězy, říkal tvrdě: Žádná lidská práva nenáleží kreaturám – nám, kteří jsme se mu postavili. Pak však rychle ujel taxíkem! Přitvrdil až na internetu - že jsme „tok primitivní lidské debility“ neschopný „argumentů nebo inteligentní diskuze“, která „je ovšem výsadou kultivovanější části společnosti“. To gramaticky chybně mínil sebe a další Žabáky. Teď v Hodoníně byl Fojtík mírnější – nás obvinil z násilí, za nebezpečné prohlásil imigranty. Jinak měla akce nacionalistů z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska průběh obvyklý. Hrdě nastupují před nádražím, mezi sebou známé tváře z akcí Národního odporu, začínají křičet „nic než národ“ a „ulice jsou naše“. Pak objeví antifašisty a antifašistky a mizí aspoň na chodník, dál od nás. Ač v rozhovorech sami říkají, že Antifas jsou zdatní a žádní feťáci, skandují že jsme zfetovaná lůza. Policisté jim prorazí cestu lidským řetězem antifašistů a antifašistek, nacionalisté si zařvou „bijte je“ a mizí v hospodě, nejprve Pizzerii Cesar, pak v Centrálu. Nepotvrdily se odhady, že se objeví i uniformovaní fašouni ze Slovenské pospolitosti, také horující pro korporativismus; možná díky za to slovenské volební kampani, po zrušení Slovenské pospolitosti-Národní strany fašouni kopají za Ľuďáky.

Hodonín nebyl ten den jen antifašistický, ale fašisté nezvítězili. Jejich úspěchem však je, že někteří občané a občanky uvěřili fašistické lži, že my antifašisté a antifašistky žijeme svobodně – z podpory. Ha, ha…

3.června 2006 chtějí Národní korporativisté pochodovat Ústím nad Labem – proti „pozitivní diskriminaci“, za 2 měsíce pak Břeclaví - proti přistěhovalcům. Tam jim i Vy můžete dát najevo, co si myslíte o nich a jejich politice obnovy zdivočelé země.

Na fotce je předseda NK Jiří Petřivalský se slečnou, která držela megafon.