Úterý 25/7/2006

Wunsiedel 2006: Antifa demo

www.antifa.czWunsiedel - pro mnohé se stal synonymem pro každoročně pořádané neonacistické pochody k uctění památky Rudolfa Hesse. 2000 antifašistů a antifašistek se zde v minulém roce sešlo na Dni Antifašistické akce. Nacistická demonstrace byla zakázána pár dní předtím. Náckové ovšem nelenili a přesunuli se na jiná místa, kde vzdávali hold nacistickým zločincům. Především skandinávská frakce demonstrovala v Dánsku, němečtí a jiní evropští náckové (včetně těch českých) pochodovali v počtu několika stovek na různých místech SRN, jako např. v Norimberku, Peine nebo Berlíně. Tradiční ústřední pochod za Rudolfa Hesse, který v minulých letech probíhal a kterého se účastnilo až 4800 nacistů a neonacistů, se však v minulém roce nekonal.

Nyní však léto postoupilo a nabízí se otázka, co bude s Hessem, Wunsiedelem a nacisty letos? Jedno je jasné: Rudolf Hess leží stále pohřbený ve Wunsiedelu, nacisti ho tam chtějí i letos uctívat a my uděláme vše pro to, abychom jim jejich plány překazili. Nejasnosti se nacházejí v právní rovině: Spolkový ústavní soud vloni sice zákaz neonacistických pochodu ve Wunsiedelu potvrdil, avšak dal najevo, že toto rozhodnutí stojí na vratkých nohách. Řízení ohledně hlavní věci sporu má nyní vyjasnit, zda se vlastně pochod za Rudolfa Hesse může uskutečnit - starostlivě ho nahlásil nacistický právník Jürgen Rieger na deset let dopředu již v roce 2001. Dokud toto řízení běží, panuje nejistota, a to především na straně neonacistů.

My budeme kampaň pro zastavení nacionálně-socialistické oslavy pořádat i letos. Pokud by se měl konat centrální pochod k uctění Rudolfa Hesse ve Wunsiedelu, proběhne Den Antifašistické akce s projevy a demonstrací.

Ve tomto městě existuje jak odnož NPD, tak i takzvaní Freie Kameradschaft Wunsiedel. Ti se od minulého roku velmi často setkávají v hospodě „Lokalbahn“ uprostřed města. Tam se pravidelně konají koncerty, přednášky a jednou za měsíc se zve na „hnědou noc“. Vypadá to, že pravidelnost pochodů přináší své hnědé ovoce. Pochody za uctění Rudolfa Hesse měly v letech 2001 až 2004 charakter velké události a byly podporovány neonacisty z celé Evropy.

Je to osoba Rudolfa Hesse, na koho uctívání památky neonacistů navazuje. Rudolf Hess byl v Norimberských procesech odsouzen jako válečný zločinec k doživotnímu vězení a roku 1987 spáchal sebevraždu ve vojenském vězení Berlin-Spandau. Jako zástupce Adolfa Hitlera a údajný zastánce míru, stojí postava Rudolfa Hesse za zmatenými nacionálně-socialistickými mýty a sny o „dobrém“ nacionálním socialismu.

Jaro, léto, podzim a náckové

Nejen pochod Rudolfa Hesse je pevné datum v kalendáři neonacistů. Kampaň Zastavme nacionálně-socialistické oslavy (NS-Verherrlichung stoppen!) se proto zaměřila na další každoročně se opakující události, při kterých se neonacisté pokoušejí zorganizovat velké pochody nebo celebrovat národně socialistické události či osoby.

Od roku 1998 procházejí neonacisté každoročně Drážďanami. Záminkou jim je silné bombardování tohoto města spojenci. Zde se oslavuje mýtus, že Němci představují oběti války. Zabití bombardováním má být vyúčtováním za zabité nacistickým vyvražďováním. Tím by měly být zločiny národního socialismu relativizované.

V Mittenwaldu zve každoročně Společenství horských myslivců ke svatodušnímu setkání. U památníku horských myslivců se vzpomíná na vlastní mrtvé z druhé světové války. Přitom jsou zamlčeny zločiny, spáchané některými myslivci za nacionálního socialismu, například je popíráno spojení s SS. V Mittenwaldu je obzvláště zřetelné, jaká kontinuita stále ještě existuje mezi národním socialismem a dnešní společností. Setkání horských myslivců se konalo 28. května a bylo provázeno antifašistickými demonstracemi.

V listopadu se neonacisté už léta pokoušejí ke Dni lidového smutku uctívat své údajné hrdiny. Na největším německém vojenském hřbitově je pohřbeno asi 22 000 vojáků Wehrmachtu a příslušníků Waffen-SS, kteří zahynuli na jaře 1945 v jedné z posledních obkličovacích bitev druhé světové války. Pod heslem „Sláva a čest německým vojákům z fronty“, jsou nacisty stylizováni do rolí hrdinů.

Tyto události jsou vzornými příklady oslavování nacionálního socialismu v Německu, překrucování a relativizace německé historie. Kampaň Zastavme nacionálně-socialistické oslavy! chce prosadit nejen
zastavení pravidelných mezinárodních neonacistických pochodů ve Wunsiedelu,
ale také poukázat na propojení mezi jednotlivými nazi-manifestacemi v Německu.

Kdo byl Rudolf Hess?

Rudolf Hess vstoupil do nacistické strany v roce 1920 a rychle se stal jedním z Hitlerových nejbližších spolupracovníků. Jako diktátorův zástupce se fanatický antisemita Hess podílel na celé plejádě nacistických zločinů: na vytvoření nacistické vlády teroru, anexi Rakouska a Sudet, na zločinném pronásledování Židů a jejich násilném vypuzení z německé společnosti, a také na počátcích holocaustu. Hessova osoba i skutky jsou nerozlučně spjaty s nacistickou stranou a sám se ani nikdy nepokusil od nacismu distancovat. Během norimberských procesů se dokonce naparoval, že ničeho nelituje. Je to tato nacistická zrůda, koho se dnešní nacisté snaží proměnit v „pilota míru“, protože v roce 1941 odletěl do Velké Británie, pravděpodobně s úmyslem vyjednat separátní mír s Brity. Skutečným účelem jeho cesty bylo posílení fronty proti Sovětskému svazu. Mýtus o „pilotovi míru“ je používán k oslavě nacismu a podpoře falešného tvrzení, že nacistické Německo upřímně toužilo po míru, ale bylo „zločinnými spojenci“ přinuceno válčit.

19. srpen 2006 - Den Antifašistické akce ve Wunsiedelu

Žádný pochod k uctění památky Rudolfa Hesse ve Wunsiedelu ani jinde!

19. srpen 2006 - Den Antifašistické akce s projevem a demonstrací od 9 hodin, prostranství před gymnasiem, Wunsiedel

info: ns-verherrlichung-stoppen.tk

Text je přeložen a upraven ze stránek kampaně NS-verherrlichung stoppen! - Zastavme nacionálněsocialistické oslavy!

Foto je z loňského Dne Antifašistické akce ve Wunsiedelu.