Pátek 6/2/2009

Výstava v Jihlavě

www.antifa.cz

V pátek 30. ledna 2009 proběhla v Muzeu Vysočiny v Jihlavě u příležitosti Mezinárodního dne holocaustu slavnostní vernisáž k výstavě „Myslíte si, že je to za námi?“. Projekt výstavy s podtitulem „Oběti neonacismu po roce 1989 v ČR“, který vytvořil kolektiv studujících vysokých škol ve spolupráci s Antifašistickou akcí, měl svoji premiéru minulý rok v Památníku Lidice.

Výstava v Jihlavě je rozšířena o texty zabývající se všeobecně historií fašismu a nacismu, holocaustem a českým fašismem. Přibyla také další jména zavražděných. Součástí výstavy je mimo jiné dvacetiminutové promítání tematických videí od různých autorů. Více než čtyřicet účastníků a účastnic vernisáže si vyslechlo od spoluautora výstavy pohnutky, které vedly k jejímu vytvoření. Výstava je věnována zavražděnému antifašistickému skinheadovi Janu Kučerovi, kterého před rokem ubodal neonacista. Neonacismus je problémem nás všech. Proto chceme i my přispět k tomu, aby lidé nezapomněli.

Problematiku fašismu a nacismu si naše společnost spojuje většinou s obdobím druhé světové války. Tedy s dobou, kterou si mnoho z nás již nepamatuje a která se tím pádem změnila v něco, co se nás vlastně netýká. Naše zkušenost ale mluví o opaku a tato výstava je toho smutným důkazem. Nacistická a fašistická ideologie nezanikla s koncem druhé světové války, i když by si to většina lidí přála. Neovládá již sice mocenské elity, ale její příznivci rozhodně nezmizeli a ani nijak nezměnili svou hlavní ideologickou linii, která stojí na propagaci nenávisti, rasismu a autoritářství.

Hlavní praktickou činností jejích příznivců je pak, stejně jako ve třicátých letech, násilí. Násilí motivované stejným dílem neonacistickou ideologií a vlastní agresivitou jeho příznivců. Právě oběti tohoto násilí chceme připomenout. Zároveň chceme připomenout i to, jak se naše společnost v minulosti k těmto lidem postavila. Zavírání očí, bagatelizace a zametání problémů pod koberec nebylo (a bohužel ještě stále někdy není) ničím zvláštním.

Nezapomínejme na to, že lidé, které si na výstavě připomínáme, nezemřeli jen proto, že měli tzv. špatnou barvu kůže nebo byli „ve špatný čas na špatném místě“. Ve skutečnosti mnozí z nich zemřeli při obraně svých rodin, svých kamarádů nebo svých názorů. Za to si zaslouží náš respekt a úctu. Pro nás nepředstavují tito lidé jen oběti. Pro nás jsou to další padlí ve válce, která trvá od třicátých let až dodnes.

Výstavu můžete navštívit do konce února 2009 v Muzeu Vysočiny na Masarykově náměstí 57/58 v Jihlavě.

Do konce března 2009 je výstava k vidění také v Památníku Lidice.

Fotografie z vernisáže:

vernisaz1


vernisaz1


vernisaz1

Ohlasy z médií

Nová výstava není podívanou (idnes.cz)

Výstava o holocaustu v Muzeu Vysočiny (vysocina-news.cz)