Neděle 21/3/2010

Vítejte na novém webu antifa.cz

Po čtrnácti letech své existence přichází Antifašistická akce (AFA) s novou generací stránek. Ty by měly reflektovat současné trendy a možnosti webového zpravodajství, využít jejich možností a umožnit tak čtenářům lepší přehled a orientaci v antifašistickém a antiautoritářském dění.

Historie

Od roku 1996 vytvořila Antifašistická akce několik verzí svých webových stránek. V devadesátých letech to byl především web AFA Brno, kde se poprvé objevil programový koncept revolučního antifašismu. Tyto stránky na přelomu tisíciletí vzala pod svou správu AFA Praha, zveřejnila na nich na svou dobu rozsáhlý monitoring nejvýznamnějších neonacistů, starala se o aktuální zpravodajství a první investigativní informace z neonacistické scény. Stránky se tak staly nejznámějším českým antifašistickým webem.

První podoba stánek AFA Později vznikaly lokální webové stránky, např. AFA Bratislava, AFA Brno, AFA Jihlava, AFA Zlínsko a další.

AFA Zlínsko

AFA Jihlava

AFA Bratislava Po roce 2004 se postupně upouští od propagace na bázi lokálních webů a vývoj směřuje k budování společného antifašistického portálu. V roce 2005 AFA získává doménu antifa.cz a téhož roku spouší své stánky. Novému webu postupně stoupá čtenost a v současné době dosahuje nynějších 2500 – 5000 přístupů za den v závislosti na aktuálním vývoji událostí.

Stránky antifa.cz v letech 2005 - 2010

 

Novinky

Internetová prezentace se dnes stala jednou z nejdůležitějších částí propagace zdaleka nejen antifašistických organizací. V roce 2010 spouštíme web nový, jež bude i nadále spojovat několik částí, na které jste již zvyklí. Ve zpravodajství najdete články rozdělené do známých sekcí Z domova, Ze zahraničí, Teorie, Historie a Kultura. Dále zde je i menu s odkazy na kontakty, fotogalerii, stahování dokumentů... Novinkou jsou odkazy na blogy, které jsou součástí tohoto portálu, ale jsou spravovány jako samostatné stránky. Jejich počet a šíři zaměření hodláme v dohledné budoucnosti dále rozšiřovat. Novinkou jsou i vnořená videa, zprávy dalších českých a slovenských antiautoritářských organizací a kolektivů i zahraniční události z anarchistické a antifašistické scény. V různém stádiu rozpracovanosti, od záměru až po stav těsně před dokončením, jsou další součásti webu, které budeme spouštět postupně tak, jak se nám podaří je dotáhovat do finální podoby. Z vašich dlouhodobých ohlasů víme, že jednou z věcí, kterou jste na našem webu nejvíce postrádali, byla schopnost okamžitých reakcí a aktuálních informací k probíhajícím událostem. Krátkým zprávám, takzvaným bleskovkám, jsme proto vyhradili výrazné místo v záhlaví webu a jejich podoba ve formě miniaturních článků s možností vložit obrázky, stejně jako technické řešení aktualizací bleskovek, snad zvýší naši schopnost a možnost aktuálně informovat v případě mimořádných událostí. Stejně tak víme, že vám na antifa.cz scházely praktické návody a postupy. Snad vás v brzké budoucnosti potěšíme i v této oblasti. Zavedli jsme také novou rubriku World news, kde budeme uveřejňovat aktuální odkazy a zprávy, které se dotýkají antifašistického a antiautoritářského boje v zahraničí, a to včetně odkazů na zahraniční zdroje.

 

Reakce

Zaujala nás i reakce vás, našich čtenářů, na oznámení uveřejněné na starém webu, že jsme se "rozhodli z několika důvodů ukončit provoz antifa.cz v této podobě". Po několik dnů jsme byli doslova zasypáváni dotazy, zda antifa.cz opravdu končí, nebo zda chystáme jiné stránky. Potěšili nás lidé, kteří nabízeli případnou pomoc a podporu. Ozvalo se i několik aktivistů staršího data narození a nabídli pomoc. To nás utvrdilo v tom, že to, co děláme, má smysl. Všem, kteří se ozývali, děkujeme a doufáme, že navázané kontakty neusnou a budou se dále rozvíjet. Nebojte se nám ozvat s nabídkou podpory i jindy a nespoléhejte na práci druhých, zapojte se do stávajících aktivit, vytvářejte nové a budujte radikální antifašistické a anarchistické hnutí.

Nemůžeme ani nezmínit reakce neonacistů. Byl to skutečně rozmanitý pohled do nitra neonacistických duší. Za zmínku stojí především hypotéza, že jsme placeni izraelskou ambasádou, která nám zastavila výplaty, protože uveřejňujeme články kritizující rasistickou politiku Izraele. Zajímavá je i hypotéza, že odcházíme působit do lobbyistické sféry. Nebo ta, podle které rušíme antifa.cz abychom se mohli zcela soustředit na náš nejúspešnější projekt k rozeštvávání "pronárodních sil", kterým jsou Autonomní nacionalisté. Autonomní nacionalisté naopak považují konec antifa.cz za svou výhru. Také jsme se prý zalekli, protože proti nám občanské sdružení Ingenuus, vedené zakladatelem Národního odporu Filipem Vávrou, plánuje jisté "radikální právní kroky". Pravdu mělo těch několik málo uvažujících neonacistů, kteří říkali, že jen spustíme nový web a budeme se neonacistickým hypotézám smát. Doufáme, že se námi zasmějte nad tím, jak se nám podařilo si z nácků vystřelit. Nezbývá než popřát všem antifašistům a antifašistkám příjemné počtení a vyhledávání informací na našem webu. I když jsme na novém webu pracovali dlouho, tak nejsme neomylní a je možné, že na některé nedostatky nebo chyby ve fungování stránek se přijde až při jejich otestování v ostrém provozu. Pokud přijdete na nějaké chyby, nedostatky nebo budete mít nějakou připomínku či podnět k nim, napište nám na adresu kontakt[zavinac]antifa[tecka]cz. Ale nezapomínejte - nebýt náckem nestačí. Buďte aktivní, budujte autonomní neautoritářské struktury všude, kde je to možné. Pracujte na sobě, vzdělávejte se, trénujte, komunikujte a organizujte se. Bojujte proti všem formám útlaku – od fašistů v ulicích, přes šéfy na pracovištích, až po politiky. V dnešním světě je mnoho problémů, které je třeba řešit a my jsme přesvědčeni, že jejich řešení je záležitostí nás všech.