Pondělí 19/3/2012

RIP Nikita Kalin - Pietní akce

Několik desítek místních antifašistů a antifašistek se v neděli 11.3.2012 ve večerních hodinách sešlo v pražské Bubenči, aby symbolicky vyjádřily svoji podporu ruským aktivistům a zavzpomínaly na měsíc starou vraždu Nikity Kalina.

Zareagovalo tak na výzvu k solidárním aktivitám k uctění památky zavražděného antifašisty. Součástí pietního aktu bylo umístění kovové pamětní desky na jeden z pilířů železničního viaduktu, položení svíček u improvizovaného pomníku a spontánní proslov jednoho z účastníků. 20 letý Nikita aktivně působil na anarchistické scéně v ruské Samaře. Jeho tělo bylo nalezeno téměř na den přesně před měsícem. Podle zpráv pozůstalých a ruského alternativního serveru avtonom.org utrpěl mnohačetná bodná poranění, jimž nakonec i podlehl. Vrah u těla Nikity zanechal veškeré osobní cennosti. Hlavním podezřelým se stal 22 letý neonacista Nikolas Zalivako, který však zřejmě nebyl jediným pachatelem. Na celý případ je kvůli probíhajícímu vyšetřování dále uvaleno informační embargo. Pro více informací doporučujeme sledovat webové stránky ruské Antifašistické akce či její anglickou verzi. Pieta svým podtextem poukázala na brutální realitu ruského antifašistického hnutí, kterou přiblížila jedna z účastnic:
Život Nikity Kalina skončil na studené ulici, stejně jako životy stovek dalších - někdy „bezejmenných“ - obětí nekončící agrese. Jejich osud provází nezájem, dezinformovanost a apatie. Sešli/y jsme se u železničního viaduktu, abychom vzdali/y hold těm, jejichž životní cesty končí na podobných místech. V temných parcích, na panelovém sídlišti, u výstupu z metra. Jejich politikou je ulice. Snaha o zdánlivě ztracený boj s všeobjímajícím nepřítelem. Neustálé překonávání vlastních limitů, risk ztráty svobody a blízkých. Pro nás, členy/ky Antifašistické akce, ale tato oběť neznamená pouze další záznam v zaprášené policejní kartotéce, který se po pár letech v polici odsune o jedno místo dál. Naopak – jejich smrt nám stále připomíná, že náš boj nekončí a má v něm smysl i nadále vytrvat.

 

Bubeneč

Dále pokračuje:
…Stejně tak nám zřetelně ukazuje skutečné příčiny těchto událostí. Neonacismus z našeho pohledu není abstraktní problém miniaturního vzorku karikovaných jedinců. Jedná se o problém, který vyrůstá a prorůstá napříč celou společností a je nadále podporován ekonomickou a politickou situací v jejích horních patrech. V tomto kontextu lze zcela logicky pátrat, do jaké míry se situace na východě odlišuje od situace naší. Jistě – činy ruských neonacistů svoji brutalitou a počtem zřejmě nemají konkurenci. Tamní stav na lidsko-právním poli je do té míry alarmující, že postupně začíná přitahovat i pozornost zahraničních médií a nevládních organizací. Na druhou stranu – i v našem prostředí nadále zažíváme trvalé oklešťování svobod a rostoucí stratifikaci společnosti. Často pak na základě etnické, či kulturní příslušnosti. Fašizující tendence lze velmi jasně pozorovat ve výstupech prakticky všech parlamentních stran, stejně dobře jako na záběrech jedné z mnoha šluknovských protiromských demonstrací. Jinými slovy – je na místě zamyslet se, kde přesně začínají hranice rasové nesnášenlivosti a kdo v konečném důsledku vytváří bariéry mezi lidmi.
Je jen na nás, kdy začneme se sebereflexí. Je jen na nás, kdy svůj hněv zamíříme správným směrem.

NEZAPOMENEME - NEODPOUSTÍME!

pieta

pietní shromáždění

Text z pamětní desky:
Every year and every day Russian antifascists fight in an unequal combat against a ubiquitous enemy. Neo-nazis, police and the state.
Many of them put their freedom, safety and life at stake on such a mission.
We are divided by hundreds and thousands of kilometres, but our rage against every injustice and hope to create a better world are the same.
We never forget - we never forgive!
Antifascist Action 2012

Každý rok, každý den se ruští antifašisté a antifašistky pouštějí do nerovného boje s všudypřítomným nepřítelem. Neonacisty, policií a státním aparátem.
Řada z nich na takto zvolené cestě riskuje ztrátu svobody, bezpečí a života.
I když nás dělí stovky a tisíce kilometrů, naše zlost z každé křivdy a touha po lepším světě zůstávají stále stejné.
Nezapomínáme – neodpouštíme!
Antifašistická Akce 2012

pietní deska

 

Čeští anarchisté žijící ve Skotsku si Nikitu připomněli velkoplošným streetartem.

Skotsko

 

Antifašistická akce Praha (AAP)