Pondělí 13/2/2006

Reakce na „infiltraci“ AFA

www.antifa.cz7. února se na webových stránkách Národního odporu objevil článek Martina Kleinedlera „Ostravo, Ostravo, aneb antifašistické bludy“, reagující na náš článek o Slezské větvi Národního odporu. V tomto článku poukazuje jeho autor, mimo jiné, na fiktivní skupinu „Antifašistický odpor Karviná“ založenou právě tímto aktivistou neonacistické scény, což dokládá přiloženým výpisem mailové komunikace s antifašisty.

V uvedeném dokumentu pochází zhruba polovina zpráv z veřejného emailového mailinglistu AFA Zlínsko (posílání novinek na email). Na tento mailinglist měl možnost se přihlásit kdokoliv a informace v něm obsažené pocházejí z otevřených zdrojů. Zde se tedy o žádnou infiltraci nejedná. V druhé části se pak nacházejí zprávy z mailové konference AFA. Tato konference byla založena pro pružnější komunikaci jednotlivých antifašistických skupin, přičemž za její základ byly bráni lidé přihlášení na již zmiňovaný mailinglist. Předpokládali jsme, že se do konference budou snažit proniknout neonacisté a policie a vytvořili jsme určitá pravidla, která měla infiltraci zabránit. V prvním fázi ale Kleinedlerův „odpor Karviná“ prošel. Bylo to způsobeno tím, že byl ochoten „prásknout“ některé své spolubojovníky a posílat nám fotky z akcí neonacistického hnutí na Severní Moravě. Poměrně záhy však vstoupila v platnost druhá fáze našeho vnitřního prověřování a při té byla infiltrace objevena. Nezastíráme, že nám v tom pomohly jisté informace pocházející z prostředí blízkému NOS.

Po odhalení této fiktivní skupiny došlo okamžitě k jejich odhlášení z konference a informace o projektu pana Kleinedlera jsme poslali všem antifašistickým skupinám v Čechách i na Slovensku.

Martin Kleinedler se ve svém článku chlubí jak se mu podařilo infiltrovat antifašistické hnutí. Porovnejme si fakta. Když došlo k hacknutí emailové stránky „vůdce“ NSEC 88 antifašisty, vedlo využití vytěžených informací v krátkodobém horizontu k odhalení kontaktů Ládi Budze z kapely Squad96 s neonacisty a jeho následnému odchodu z punkové scény. Ve střednědobém horizontu pak mělo hacknutí vliv i na fungovaní samotné NSEC 88, ze které odešel její hlavní český představitel Sedlis-Diehard a o organizace samotné již téměř není slyšet. Co se stalo po tzv. „infiltraci“ do mailinglistu AFA na Ostravsku? Každý si může odpovědět sám – vůbec nic. Nebo přesněji – regionální Národní odpor se na Ostravsku uložil k zimnímu spánku, ze kterého ho probrala až nová generace aktivistů. Právě agresivní reakce Martina Kleinedlera na náš článek (v jediném týdnu se jedná již o druhou podrážděnou reakci na ten samý článek) nás utvrzuje v tom, že jsme se trefili do černého a situace na Ostravsku je skutečně taková, jakou jsme ji popsali.

Odhalení pokusu o infiltraci vedlo ke zvýšení bezpečnosti a opatrnosti při mailové komunikaci. Dnes jsou pro přístup do interních emailových konferencí a vůbec antifašistického hnutí nastavena taková pravidla, která se snaží maximálním způsobem vyrušit jakýkoliv infiltrační element. Díky tomu byla například odhalena aktivita mosteckých chuligánů z Brüx vandals/RadicalBoys při jejich pokusu o založení fiktivní pobočky Antifa Most ještě dříve, než se jim podařilo proniknout do konference AFA. Žel, několik lidí mimo AFA se nachytat nechalo. Nutno dodat, že to byl případ několika sympatizantů vně organizovaného antifašistického hnutí, kteří těmto neonacistům nechtěně poskytli dílčí informace nejen o fašistické špíně v regionu, ale také sami o sobě.

Pozor! Neonacisté mají čím dál větší snahu infiltrovat antifašistické hnutí a získat alespoň nějaké informace o aktivních antifašistech a antifašistkách. Nebudeme vytvářet nějaké paranoidní anti-kolaborantské nálady a šířit podezřívavost v antifašistickém hnutí jako je tomu mezi neonacisty (viz článek "I neonacisté objevili krásu čistek"). Na místě je ovšem větší opatrnost při kontaktech a komunikaci s novými sympatizanty a zájemci o antifašistické aktivity. Čtenáře tohoto webu a zájemce o kontakt lokálních antifašistických skupin upozorňujeme, že veškeré kontakty uvedené na naší stránce v sekci „Připoj se“ jsou prověřené a autentické. Za ostatní skupiny nemůžeme nést odpovědnost. Tyto aktivisty jednoduše neznáme a tak nemůžeme vyloučit, že se jedná o provokaci! Nechceme, aby podobná bezpečnostní opatření byly vnímány jako sektářské dělení skupin na ty „pravé a nepravé“. Naše činnost si vyžaduje zvýšenou opatrnost a určité bezpečnostní zásady, které musí být pro fungování hnutí respektovány.