Pátek 25/10/2013

Otevřený dopis členům DSSS

V čase vrcholícího předvolebního patosu, předhánění se v demagogických slibech a otravné propagandy, přichází Antifašistická akce s vlastním příspěvkem k nynějšímu dění.

V rámci aktuální kampaně pod názvem „Cikáni nemůžou za vaše posraný životy“ a probíhajícím cyklu o anticiganismu jsme se rozhodli konstruktivně a adresně vyjádřit naše postoje všem členům Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), jakožto politického subjektu, který řadu let vlastní činností dotváří a mnohdy i zastřešuje koloběh eskalujících pogromistických nálad. Pro tuto aktivitu jsme poprvé a nejspíše i naposledy zvolili prostředek, který není v naší praxi příliš obvyklý – a to adresnou komunikaci. Věříme, že se alespoň někteří z oslovené tisícovky osob zamyslí nad textem, který obdrželi jak mailem, tak poštou, společně s malým „dárkem“.

I přesto, že tato konkrétní kampaň primárně cílí na členskou základnu DSSS, tedy i na nezanedbatelné procento přesvědčených a dlouholetých rasistů a násilníků, vnímáme ji bez falešného očekávání jako jeden ze způsobů pozitivního oslovení těch, kteří se s naší prací dosud nesetkali, váhají nebo představují pasivní pozorovatele. Náš závěr ostatně mimo jiné potvrdila i část z dosud doručených odpovědí. Dělnickou stranu zároveň však stále chápeme jako stranu marginální, jejíž reálný mocenský vliv v kontextu politického boje tvoří minimální zlomek z plejády negativních faktorů, které ovlivňují naše životy. Jako anarchisté si uvědomujeme, že aktuální rozmach rasistických tendencí stojí a padá především na společensko-ekonomických základech, které současný systém cyklicky generuje. Dělnická strana sociální spravedlnosti pak představuje jenom jeden z důsledků těchto mechanismů. Strana navenek proklamuje důslednou sociální politiku, avšak při zhlédnutí reálné činnosti konkrétních členů hraje především na strunu primitivní xenofobie a radikální represe ekonomicky nejvíce postižených skupin obyvatelstva, ve kterých utápí svůj hněv v jedné řadě s přesvědčenými neonacisty a politickými kariéristy. S rasistickými náladami pochopitelně dobře zachází i nepřehlédnutelná většina politiků napříč spektrem a některým z nich tato rétorika doslova ušlapává cestu ke kýženému korytu. Vlastní křivou páteř a černé svědomí z prohřešků je ostatně velmi jednoduché schovat pod populistický slovník z období Protektorátu, plánování (koncentračních) táborů pro bezdomovce, romských států či vyklízení „nepřizpůsobivých“ z městské hromadné dopravy.

 

Stručně k příchozím reakcím (ne)členů DSSS

Jelikož neuznáváme kolektivní vinu, jako to rasisté a šovinisté dělají u Romů nebo imigrantů, jsme rádi, že se někteří z vás skutečně zamysleli a zaslali nám desítky obsáhlých emailů. Upřímně nás překvapil počet bývalých členů, kteří píší, že dále nesouhlasí s politikou strany, distancují se od rasismu a neonacismu a jsou nakloněni další komunikaci. Strana vás však z nějakého důvodu stále nevyškrtla ze seznamu členů a nadále vede v evidenci spolu s dalšími osobními údaji. Těm z vás, kteří budou nadále volit a podporovat Dělnickou stranu sociální spravedlnosti, bychom rádi připomněli, že stojíte v jedné řadě s mnoha prokazatelnými neonacisty a násilníky, odpovědnými za časté útoky vůči nevinným. Na našem webu poskytujeme o těchto lidech téměř v pravidelných intervalech podložené informace. Samozřejmě – je jednoduché vše označit za pouhé pomluvy, tendenční kauzy nebo lživé kampaně. Kdo však není hlupák, udělá si názor sám.

 

Kompletní znění zaslaného textu najdete na následujících řádcích.

Členům Dělnické strany sociální spravedlnosti

Jako člena/členku Dělnické strany sociální spravedlnosti, která vědomě podporuje a vyvolává pravidelné pokusy o rasistické pogromy v lokalitách, kde žijí sociálně slabé rodiny a také kvůli blížícím se parlamentním volbám, jsme se Vás poprvé a naposledy rozhodli požádat touto formou o zamyšlení nad svými skutky. Jako jeden/jedna z více než tisíce dalších svým členstvím nesete i Vy přímou odpovědnost za zbabělé násilí páchaném na nejzranitelnějších skupinách společnosti. Možná jste pouhým přihlížejícím, který „obdržel“ členskou legitimaci na základě příbuzenského či partnerského vztahu, možná jste jeden z těch, kteří podléhají davové psychóze a bez rozmyslu řvou o „cikánech do plynu“.

Pokud jste zrovna Vy člověkem, který schvaloval či schvaluje fyzické útoky na romskou menšinu - od zápalné láhve ve Vítkově až po násilné demonstrace na severu Čech a Moravy, nemusíte dále číst a pokoušet svoji trpělivost. My už jsme tu svoji s Vámi dávno ztratili. Každý nese odpovědnost za své skutky a i dále musí počítat s adekvátní reakcí.

Doba, ve které žijeme, není jednoduchá pro nikoho - ani pro ty, které nesnášíte. Ani Vás se nikdo neptal, zda chcete kapitalismus a s ním spojenou korupci, hromadné propouštění, nezaměstnanost, strach o práci, prolhané politiky nebo daňové úniky. Tím méně se někdo ptal Romů.

Naprostá většina z Vás žije v zajetí rasistických fám a hoaxů, mnoho lidí pak stále opakuje mantru o „nespravedlivém systému vyplácení sociálních dávek“, bez reálných znalostí, bez přímé zkušenosti. Kolik z Vás si připustilo, že za touto primitivní nenávistí stojí pouze strach, nejistota a čistá závist, pramenící z vlastního zkurvenýho života? Nevěříme vtloukané neoliberální představě o stejné startovní čáře a neomezených možnostech, zároveň ale nevěříme tomu, že za něčí přežívání na hraně minima a nadále se horšící ekonomickou situaci může „ten cikán z druhé strany sídliště“, na kterého ukáže prstem i poslední chudák.

Dělnická strana sociální spravedlnosti představuje jen další politický subjekt, jdoucí si pro peníze a moc z Vašich hlasů a mnohdy nezištné pomoci. Vedení strany s Vámi a Vašimi osobními údaji zachází jako s dobytkem, protože pro ně nepředstavujete nic jiného než „kanonfutr“ k dosažení vlastních cílů. Nejde jim o lepší svět pro nás pro všechny, snaží se jen přiživit na současné situaci. Co jiného čekat od pana Vandase, kterému v rámci dělání politické kariéry nevadilo řečnit o Sudetech vedle kovaných bolševiků z Klubu Českých Pohraničníků? Stejný člověk během minulého roku skoupil několik nemovitostí, stihl po přátelských konzultacích s úzkým vedením vyházet řadu nepohodlných členů a dále pokračuje v hrabání si na vlastním písečku společně s pány (a nejenom) Štěpánkem a Zbelou. Kauza jiného vyššího funkcionáře – Vlastimila Vacha – a jeho defraudace peněz ze společné kasy, je Vám jistě známa. A věřte, že z tohoto ledovce mnozí z Vás nevidí ani pomyslnou špičku. Mohli bychom pokračovat výčtem informátorů policie, členů s dlouhou majetkovou trestnou a jinou kriminální minulostí, pana Borny z MO DSSS Nový Jičín, který si postavil živnost na kšeftu s ubytovnami a nakonec seznam uzavřít obsáhlým výpisem jmen prokazatelných neonacistů a fašistů (ať již s těmito slovy v dnešní době zachází kdokoliv), schovávajících se za politiku Dělnické strany sociální spravedlnosti.

Nyní Vám dáváme poslední příležitost uvědomit si, že problémem nejsou Romové a řešení nepředstavuje Strana, které jste členy. I když z Vašeho okolí zmizí „posledního cikán“, shoří poslední ubytovna, přizpůsobíte všechny nepřizpůsobivé (i ty ve vlastních řadách), zbudete sami/y. Se stejnými problémy, s elitami, které s Vámi manipulují, politiky, kteří slibují, policií, která hájí zájmy bohatých, státu, který Vás již dávno zklamal. A se stejnými zkurvenými životy, které Vám protékají mezi prsty rychleji, než si připouštíte. A tomu tak bude, i když budete volit a podporovat Dělnickou stranu jako svého spasitele.

Antifašistická akce – ANTIFA.CZ – kontakt@antifa.cz – Říjen 2013