Čtvrtek 2/7/2015

Existence č. 3/2015 – Úspěchy

Kvůli dočasné nefunkčnosti svého webu nás požádalo Nakladatelství AF o zveřejnění oznámení, že vyšlo další číslo anarchistické revue Existence, tentokrát na téma úspěchy, kterého se dotýká i rozhovor se členem AFA.

Letní číslo anarchistické revue Existence je tu. I když letní nebe občas pokazí mraky, není důvod zoufat. Stejně tak není důvod se hroutit kvůli tomu, že státní mašinerie dělá svou práci – udržuje status quo a pronásleduje ty, kdo by ho mohli narušit, mezi něž rozhodně patříme my, anarchisté a anarchistky.

Jedním z vedlejších produktů „velké policejní ptákoviny jménem Fénix“ je mimo jiné to, že je dočasně vyřazena z provozu webová stránka Anarchistické federace i jejího nakladatelství. Věříme, že se nám oba weby podaří do konce léta opět zprovoznit tak, jak jste byli zvyklí. Pro anarchistické hnutí v Česku je současná vlna policejní represe důležitým tématem. Při operaci Fénix bylo zatčeno několik aktivistů a ukazuje se, že při jejich obvinění hráli významnou roli policejní provokatéři, kteří se mezi ně infiltrovali. Rubrika Anarchistického černého kříže to komentuje s několika apely dovnitř hnutí a připomíná jiný případ z minulosti, kdy byl na konci roku 1992 falešně obviněn z atentátu na předsedu komunistů jeden z redaktorů anarchistického časopisu A-kontra.

Represe ale hlavním tématem není. Vždyť i informací k současné kauze je minimum a nebylo by asi žádoucí zaplňovat hned několik stránek pouhými dohady. Hlavní téma této Existence je naopak optimistické. Do našeho hledáčku se tentokrát dostaly úspěchy, a to jak anarchistického hnutí, tak i mnohem širších tendencí ve společnosti, které do jisté míry můžeme označit za antiautoritářské.

Téma úspěchů se odráží od eseje Davida Graebera „Šok z vítězství“, jejíž zkrácenou verzi zveřejňujeme. Graeber v ní problematizuje skutečnost, že anarchisté si často neumějí přiznat úspěchy. A své úvahy demonstruje na dvou příkladech: na protijaderném hnutí v USA na sklonku 70. let a hnutí za globální spravedlnost z přelomu milénia. Tuto esej následně reflektuje recenze knihy Revoluce naopak, kterou u nás loni vydalo nakladatelství Broken Books. V recenzi z pera redaktora čtrnáctideníku A2 je Graeberův postoj komentován coby jistá forma psychoterapie – optimistický pohled na vlastní konání jako prevence vyhoření a zklamání z výsledků vlastních snah, které nevedly k odstranění kapitalistických vztahů ve společnosti. Další navazující text vychází z politiky Anarchistické federace a zabývá se strukturou anarchistických cílů a aktivitou jako projektem. Jeho ústředním sdělením je, že pokud chceme být úspěšní, musíme si stanovit cíle, podle nichž by se dal úspěch poměřovat, a navíc by naše aktivity měly být efektivně strukturované a zapadat do kontextu ostatních bojů. Tento metodický text nepřímo navazuje také na úvodní článek k tématu, který kritizuje mentalitu zásadového outsidera, na druhou stranu problematizuje přehnaný optimismus, nabádá k hledání cest proti vyhoření, zdůrazňuje potřebu prefigurativní politiky a apeluje na zodpovědný přístup.

I časopis A-kontra se podobným tématem zabýval před devíti lety a v této souvislosti se ohlížíme také za většími či menšími úspěchy anarchistického hnutí v Česku od jeho obnovení v roce 1989, a to zejména v oblastech squatingu a autonomních prostor, antimilitarismu, antifašismu, projevů solidarity, boje proti ekonomické globalizaci či za práva zvířat apod. Tento přehled pak rozvíjí komentář k půlročnímu boji za pražské autonomní sociální centrum Klinika od jednoho z členů kolektivu centra a rozhovor se členem Antifašistické akce o úspěšných a rozmanitých aktivitách na poli boje proti rasismu a neonacismu. Další pohled na úspěchy zprostředkovává text Colina Warda „Tiché revoluce“, jenž reflektuje pozitivní změny ve společenském myšlení v průběhu 20. století, které vzešly z prostředí pokrokových radikálních hnutí.

Dále přinášíme velmi zajímavý rozhovor s ruským anarchistou Iljou Falkovským, jenž je autorem knihy Neviditelné vraždy, vydané Antifašistickou akcí a Nakladatelstvím AF. V překladu rozhovoru s ruským anarchosyndikalistou se vracíme k dění na Ukrajině a anarchistické tradici v této zemi. Rubrika věnovaná osobnostem hnutí popisuje osud Giuseppe Pinelliho, zavražděného během výslechu italskou policií v roce 1969, a formou rozhovoru se představuje kolektiv Food not Bombs z Karlových Varů.

Přehledu aktivit domácího antiautoritářského hnutí dominují akce na podporu squatingu a stíhaných anarchistů, Anarchistický festival knihy, protest proti dohodě TTIP, anarchistický 1. máj a blokáda pochodu neonacistů Brnem. Standardně nechybí texty z posledních tří čísel nástěnných novin A3 a recenze na antiautoritářské publikace a ziny, včetně rozsáhlé recenze Maxe Ščura analyzující knihu Bůh a stát od Michaila Bakunina.

Přejeme inspirativní četbu.

40 stran A4, 40 Kč.

Ke stažení ZDE.

Z zakoupení na některých akcích antiautoritářského hnutí, koncertech a festivalech a na distribučních místech:

Infocentrum Salé (Orebitská 14, Praha 3 – Žižkov),

Rekomando (Trojanova 9, Praha 2),

Autonomní sociální centrum Klinika (Jeseniova 60, Praha 3)

Café-bar Chilli (Masarykovo nám. 25, Jihlava),

Klub Futra (Masarykova třída 1000, Orlová),

Antikvariát Černý pes (Sedláčkova 20, Plzeň).

Internetové distribuce: xBASTAx, Papagájův hlasatel, Chyba crew, Miruus Levyt

Pro zájemce ze Slovenska doporučujeme objednávat na Kontrashop.sk nebo StraightEdge.sk.

Existence 3/2015

The main topic of this issue of anarchistic revue Existence deals with success. The topic reverberates the essay The Shock of Victory by David Graeber, an abridged version of which we publish here. Graeber makes an issue of the fact that the anarchists are often not able to admit their success. This essay is commented on in a review of the book Revolution in Reverse. Here Graeber’s attitude is described as some kind of psychotherapy – the optimistic view of one’s own activities as prevention of burnout and disappointment. Next follow-up article is based on the politics of Anarchistic Federation and it focuses on the structure of anarchistic goals and on activity as a project.

We commemorate also both bigger and smaller successes of the anarchistic movement in Bohemia after its resumption in 1989, especially in the area of squatting, autonomous spaces, antimilitarism, antifascism, solidarity, fight against the economic globalization or for the animal rights etc. This is followed up by a commentary on the six-month battle for the Prague’s autonomous social centre Klinika, and by an interview with a member of Antifascist Action. Another view of success is offered in Colin Ward’s text Quiet Revolutions.

A significant topic for the anarchistic movement in Bohemia is the contemporary wave of police repression. During the operation Fénix several activists were arrested and it turns out that police agents who infiltrated them played a considerable role in their charges. The column ABC comments on it by several appeals inside the movement and reminds of another case from the past (1992), when an anarchist was falsely accused of an attempt on a politician. Due to operation Fénix the websites of several groups are temporarily out of operation including the Anarchistic Federation.

Next we bring an interview with the Russian anarchist Ilja Falkovsky, the author of the book Invisible Murders which was published by Antifascist Action and Publisher AF. The column focusing on personalities commemorates the fate of Giuseppe Pinelli murdered by the Italian police in 1969. In an interview a group Food not Bombs from Karlovy Vary (city in western Bohemia) is presented. We also offer coverage on local events as the 1st May, anarchistic bookfair or a demonstration against TTIP, as well as texts from last three issues of the wall newspapers A3 and reviews on antiauthoritarian titles, including an extensive commentary on Bakunin’s book God and the State.

Download