Středa 14/12/2011

DSSS Jižní Čechy: kdo lže, ten krade a může i zabít

Jihočeská krajská organizace Dělnické strany socialní spravedlnosti (DSSS) a její místní pobočky se v poslední době staly vděčným tématem médií. Vimperský incident, při kterém došlo k rasistickému útoku na zpěvačku Tonyu Graves, využilo široké spektrum nácků a jim blízkých. Ti označili zpěvačku za lhářku, celou kauzu za součást dlouhodobé diskreditační kampaně namířené proti DSSS a neopomněli dodat výhružky možným trestním oznámením na samotnou napadenou.

Krajská organizace DSSS Jižní Čechy

V březnu loňského roku byla v jižních Čechách na ustavující schůzi založena Krajská organizace DSSS. Na zasedání, které svolala místní organizace DSSS v Táboře, byl většinou členů zvolen v té době již volební lídr DSSS pro Jihočeský kraj, 38letý Vlastimil Vach. Na první pohled se mohlo zdát, že založení krajské organizace pod vedením organizačně schopného předsedy a postupné další zakládání místních organizací mohlo být pro jihočeské nácky tím správným impulsem k růstu. Důvody, proč se tak nestalo, jsou v zásadě tři.

Prvním z nich je chybějící téma. Stejně jako například v případě poboček DSSS na Vysočině, nedochází ani v Jižních Čechách k výraznému pnutí mezi majoritou a romskou menšinou. Oproti jiným krajům lze právě na jihu Čech označit integraci Romů za nejpokročilejší, i když i zde jsou různé lokální výjimky. Jihočeská pobočka, stejně tak jako pobočky jiné, které postihla tato „katastrofální absence romské otázky", je nejenom nucena neustále hledat možné klíny, které by mezi vztah majority s Romy vrazila, ale podsouvat i další zástupná témata, která by jí mohla přinést vytoužené politické body. Tento fakt vedl jihočeskou DSSS například k pořádání táborské demonstrace namířené proti Queer pochodu a festivalu. Té se účastnilo několik málo desítek aktivistů DSSS a lokálních neonacistů včetně těch co se pohybovali okolo rádoby teroristické organize White justice.

Druhým důvodem neúspěchů DSSS na jihu Čech je samotná historie neonacistického hnutí v regionu, díky které nemá lokální DSSS ve svých aktivitách vlastně na co navazovat. Jižní Čechy nepatřily až na malé výstřelky nikdy k místům, odkud by se rekrutovalo významnější množství aktivních neonacistů. Svébytnou kapitolou je pak Národní odpor Jih, který byl již od samého počátku tvořen uzavřenou skupinou, fungující na základě osobních a subkulturních vazeb.

Důvodem třetím je kvalita lidí, ke kterým muselo vedení DSSS v kraji pro doplnění malého aktivistického potenciálu sáhnout. Krajská organizace DSSS v Jihočeském kraji aktuálně zastřešuje místní organizace v Táboře, Českých Budějovicích, Strakonicích a nově také ve Vimperku.

Za Kaplici padaly v DSSS hlavy

Přesně tak zněl nadpis článku, ve kterém oznámila jihočeská krajská organizace DSSS úspěšné provedení noci dlouhých nožů v rámci své organizace. Za akci v kaplické diskotéce Mirage Complex s obskurním názvem „W.P. Oficiálně neoficiální setkání Nacionalistů‟, byl 2. září vynesen následující nekompromisní ortel:

...na mimořádném zasedání Krajské rady DSSS Jižní Čechy (bylo) rozhodnuto s konečnou platností o odvolání ze všech svěřených stranických funkcí v kraji u osob Jan Šetele ( člen Krajské rady) z důvodu nevhodného vystupování na veřejnosti jako funkcionář DSSS, za poškození dobrého jména strany, pan Mgr. Jaromír Pytel ( tajemník Krajské organizace Jižní Čechy, člen Krajské rady a předseda MO DSSS České Budějovice ) za nevhodné vystupování na veřejnosti jako funkcionář DSSS, poškození dobrého jména strany a neuposlechnutí nařízení předsedy DSSS T.Vandase a Výkonného výboru DSSS.

Závěr z tohoto zasedání Krajské rady JČ zní : ,, není přípustné, aby strana, jako je naše DSSS, která je na svém politickém vzestupu a může se jako jediná chlubit stále vyšší oblibě u veřejnosti, byla neustále srážena na kolena nezodpovědnými funkcionáři, kteří nedbají příkazů strany. ,, vyzýváme všechny poctivé funkcionáře DSSS, aby si vryli do paměti, že začátek očisty byl zahájen 26.srpna 2011, v 18,00 hod, České Budějovice

Jak hluboko si těch pár neonacistů, spadajících v jednotlivých místních organizacích pod krajskou organizaci, vrylo do paměti slova svého krajského předsedy Vacha a jak se jeho slova vlastně dají brát vážně, si řekneme v pokračování článku. Ostatně důvodem k vylučování nebylo ani tak nějaké chování funkcionářů, ale boj frakce Vach, Petřivalský a Zbela, soutěžící o přízeň předsedy Vandase s vnitrostranickými konkurenty. Je na místě dodat i to, že krajský předseda Vach (podobně jako místopředseda strany Štěpánek) se akce osobně účastnil, ale na nějaké vnitrostranické půtky si vzpoměl, až když o kaplickém extempore vyšel ironizující článek na antifa.cz (viz link výše).
K tomuto vnitrostranickému boji a materiálům, které k němu v útrobách DSSS vznikly, se jistě dostaneme v některém z našich dalších připravovaných textů.

Vimperk

Krajská organizace DSSS Jižní Čechy uvítala, i z důvodů odpoutání pozornosti od kaplického extempore, zprávy z jihočeského Vimperku o zvýšeném napětí mezi majoritou a místními Romy s nadšením. Situace ve Vimperku v určitých směrech připomíná atmosféru ve Šluknovském výběžku. Reálné konflikty a kriminalitu doprovází celá řada nepravdivých tvrzení a fám, které paušálně označují za viníky Romy, ačkoli o tom neexistují žádné důkazy. Objevují se i podivné incidenty, jejichž pachatele se nedaří vypátrat. Nelze proto vyloučit, že stejně, jako se posléze ukázalo na severu Čech, může existovat někdo, kdo má na zvyšování napětí zájem. Další nespornou skutečností je, že bílé většinové obyvatelstvo ventiluje frustrace ze zhoršující se hospodářské a sociální situace právě v útocích na Romy jako nejslabší a nejsnáze se nabízející objekt. Na rozdíl od severních Čech se ale proti akci DSSS jednoznačně postavilo vedení vimperské radnice. Učinilo tak ovšem ne zcela šťastnou formou zákazu shromáždění, což je sporný postup z celé řady důvodů, jak ukázalo i zrušení tohoto zákazu krajským soudem.

Další sporný postup radnice spočíval ve výzvách, adresovaných Romům, aby se nepokoušeli proti akci DSSS jakkoli protestovat a nutila je tak k pasivnímu přijetí faktu, že v jejich městě budou řečnit rasisté s cílem právě Romy zastrašovat. Romové spolu s dalšími vimperskými občany ale oficiálnímu tlaku nepodlehli a předvedli, jak snadné je vyvést „hrdiny‟ z DSSS z míry. Stačil nesouhlasný pískot, aby se krajskému předsedovi Vachovi rozklepali ruce, ve kterých držel svůj předčítaný projev. Když projevy nesouhlasu pokračovaly i při řečnění Vandase, vydali se funkcionáři DSSS žalovat policii, která jejich stížnosti tentokrát v podstatě ignorovala.

Chvíli po začátku přišla na mítink i skupinka Romů, která na protest proti rasistické akci mlčky zvedla kresby svý dětí. Příznačnou byla reakce příznivců DSSS na tento nevinný akt – následovala sprška rasistických nadávek a výhrůžek.

Ačkoli se krajská organizace snažila vimperskou akci pojmout velkolepě a stejně tak ji později prezentovala i na svých webových stránkách (mezi lákadla na vimperskou demo patřila ohlášená nová prezentace krajské organizace prostřednictvím rudých vlajek s logem DSSS a kalichem, účast předsedy DSSS Vandase a místopředsedy Štěpánka), nevyzněla nejen díky protestům na náměstí celá akce zcela jednoznačně v jejich prospěch. A to i vzhledem k tomu, že od jednotlivých místních organizací v kraji se i z důvodu „očistného procesu‟ po kauze Kaplice předpokládala vyšší účast. Závěrečnou tečkou, která celé vimperské pinožení DSSS spolehlivě přebila, bylo ovšem (podle nácků „údajné‟) napadení zpěvačky Tony Graves.

Účastníci demonstrace ve Vimperku

DSSS vimperskou akci, někde uváděnou jako předvolební, neustále prezentuje jako nad míru povedenou a zmiňuje účast tří stovek příznivců strany. Už toto tvrzení, které se opakovaně objevilo na webových stránkách organizace (ale nekriticky ho převzala i některá média), se nezakládá na pravdě. Na demonstraci se, vedle zmíněného krajského a části republikového vedení DSSS, vypravilo zhruba 30 neonacistů, spojených se stranou. Přesně tak vypadal začátek vimperské akce. Během proslovů se nakonec přišlo podívat několik desítek lidí z okolních domů (v davu byla i zmíněná skupina Romů a dalších protestujících). Ani když k těmto počtům připočteme přítomné policejní těžkooděnce, novináře, vietnamské prodavače z místního obchodu, kteří se na akci DSSS přišli také podívat a značné množství policistů v civilu, tři sta lidí se na náměstí nedopočítáme.

 

Aktivisté a sympatizanté DSSS na náměstí ve Vimperku na horní fotografii a kolemdjoucí sympatizanti na fotografii spodní.

Vimperk DSSS

Mezi zhruba třiceti skutečnými sympatizanty strany, kteří na náměstí dorazili s delegací DSSS, jsme pak mohli vidět více i méně známé neonacistické aktivisty jihočeských poboček z Tábora, Českých Budějovic a ze Strakonic. K nim lze, co se sympatií k DSSS týče, přičíst i několik osob z Vimperku, kteří stojí za skutečným pozváním DSSS do Vimperka a kteří o týden později založili novou místní organizaci DSSS v tomto městě.

Pokud si přiblížíme členy místních organizací a sympatizanty strany, kteří do Vimperku dorazili, jednoduše vyvrátíme tvrzení DSSS o tom, že vimperské akce se neonacisté nezúčastnili a můžeme se také přesvědčit o upřímnosti vypořádání se s problémovými členy strany, které tak halasně oznámila jihočeská krajská organizace v souvislosti s vyloučením Jaromíra Pytla a jeho nejbližších z DSSS.

Pytlovi náckové ve Vimperku

Mezi zmíněnými třiceti nácky, kteří na začátek Vimperské demonstrace dorazili dělat předsedovi Vandasovi, místopředsedovi Štěpánkovi a krajskému předsedovi Vachovi potřebné křoví, nechyběli navzdory očekávání ani účastníci Pytlovy hajlovací akce v Kaplicích. Chápeme, že účast v Kaplicích nemohl Vach a jeho nadřízený Štěpánek vztahovat na sebe. Sice se podle našich fotografií společně se zpěvákem Ladislavem Budzem z Prahy kaplické akce zúčastnili, ale jak uvedli na svoji obhajobu, pouze její oficiální části. Méně pochopitelné už je, že si vedení DSSS nevšimne do očí bijícího politického kopance, kdy jedna část nácků hajlujících v Kaplicích je z DSSS velkohubě vyhozena a jak dokáží následující fotografie, na některé další, kteří se dopustili naprosto stejných excesů, se vyhazov očividně nevztahuje.

 

Pavel Sládek a Jana Sládková. Na fotografiích z kaplické hajlovačky s vlajkou Třetí říše a Železným křížem a dále ve společnosti vedení DSSS ve Vimperku (Sládková ve výřezu a společně označeni žlutou šipkou). Stejná dvojice dorazila i 17. listopadu do Prahy na Národní třídu, opět na akci DSSS.

Sladkovi

Sladkovi

Místní organizace DSSS Tábor

Jedním z významných neonacistů, který se účastnil výjezdu do Vimperku, byl dlouholetý aktivista napojený na struktury Národního odporu Jindřich Šafránek. Ten je na stránkách jihočeské krajské organizace DSSS uveden jako jednatel místní organizace DSSS v Táboře. Jindřich Šafránek má za sebou velice dlouhou neonacistickou kariéru. Opakovaně se jeho jméno objevilo i na kandidátce DS a její nástupkyně DSSS do parlamentních a krajských voleb.

 

Jindřich Šafránek (v kšiltovce) ve společnosti neonacistů z NO Jih, jihočeské buňky WJ a Martina Vachty ze Strakonic na demonstraci Národního odporu 1.5. 2006 v Praze

NO Praha

 

V roce 2007 se Šafránek v jednom z Národním odporem pronajatých autobusů vypravil na neonacistický festival do italského Benátska (Veneto). Štěpánek na společné fotografii a ve výřezu.

Italie

 

Rok 2007, Praha, Jindřich Šafránek v brýlích za policejním kordonem ve Vysočanech. Osoba maskovaná červenou šálou je opět Martin Vachta.

Vachta

 

V roce 2008 si nenechal ujít velkou prvomájovou demonstraci Dělnické strany, jejíž organizace byla plně v režii Národního odporu. Šafránek ve výřezu a na fotce druhé v debatě s Erikem Sedláčkem.

 

Jindřích Šafránek a významný pražský aktivista Lukáš Rod v roce 2010 ve vlaku na cestě na neonacistický koncert u Budapešti.

Rod Lukas

 

Na nedávné demonstraci DSSS ve Vimperku s novou vlajkou krajské organizace v Jižních Čechách.

DSSS Vimperk

Místní organizace DSSS Strakonice

V hojném počtu se vimperské demonstrace účastnili i neonacisté, organizovaní kolem místní organizace strany ve Strakonicích. Ta vznikla teprve v září letošního roku a za její předsedkyni byla zvolena Eva Poláková. Její muž Jiří Polák se stal tajemníkem a Michal Šonka pokladníkem. Tvrzení zástupců Vandasovy DSSS o tom, že na vimperské demonstraci DSSS žádní neonacisté nebyli, je právě v případě strakonické místní organizace asi nejsnáze vyvratitelné. Poměrně detailně se místní strakonickou organizací zabývala nedávno jihočeská mutace Mladé fronty Dnes v článku DSSS popírá spojení s neonacisty. Snímky však tvrdí opak.

Scan článku Mladé fronty DNES z 10. prosince 2011 zabývající se strakonickou místní pobočkou DSSS (klikni pro zobrazení celého článku).

MF Dnes Strakonice

Pojďme si nyní představit nejvýznamnější členy a sympatizanty MO DSSS ve Strakonicích, z nichž část se účastnila i vimperské demonstrace. Eva Poláková nám byla delší dobu neznámá, tedy až do doby, kdy se založením místní buňky DSSS v září letošního roku rozhodla naplno rozjet svoji aktivistickou kariéru. Od té doby jsme jí mohli opakovaně vidět ve společnosti předsedy DSSS Vandase a dalších vlivných funkcionářů.

 

Eva Poláková na vimperské demonstraci poprvé s místopředsedou Štěpánkem a podruhé s předsedou Vandasem.

Vandas, Stepanek


Oproti tomu její manžel a zároveň tajemník MO DSSS ve Strakonicích Jiří Polák se může pochlubit neonacistickou minulostí podstatně delší. Jiří Polák byl třetím neonacistou, který byl souzen a odsouzen v kauze ze Strakonic, kde byl vyšetřován ve spojitosti s útokem Martina Vachty a Lukáše Vorobela. Za pobodání mladíka, který trojici okřikl při hajlování, si Vachta odseděl tři roky a Vorobel byl odsouzen k dvanácti letům. O kauze Martina Vachty a Lukáše Vorobela jsme psali v článku Strankonice, chybělo málo. O tom, jak v celé kauze vystupovala postava dnešního tajemníka DSSS, píše server Romea podrobněji. Soud dnes pouze pozměnil znění popisu skutku, kterého se dopustil třetí obžalovaný Jiří Polák, který křičel ve Strakonicích nacistická hesla asi měsíc před útokem na Štěrbíka. Podle odvolacího senátu nevykřikoval Sieg Heil, ale Heil Hitler.
Jiří Polák, dlouholetý kamarád Martina Vachty, je stejně jako on dlouholetým účastníkem různých neonacistických akcí. S Martinem Vachtou se zúčastnil například demonstrace 17. listopadu 2007, kterou týden po výprasku na Křištálové noci svolali Automní nacionalisté do Prahy, nebo se stejně jako Martin Vachta a Lukáš Vorobel účastnil demonstrace Autonomních nacionalistů Plzeňsko proti sionismu, pořádané ve spolupráci s Dělnickou stranou 1. března 2008 v Plzni.

 

Jiří Polák (v zelené maskáčové bundě) s Martinem Vachtou (v bundě Resistance) 17. listopadu v Praze na akci nazvané Pohřeb svobody slova.

Pohřeb svobody slova

 

Martin Vachta, obarvený Lukáš Vorobel a Jiří Polák (zcela vlevo v čele demonstrace) společně se dvěma členy kapely Gabreta/Imperium, Kamilem Vítou (za transparentem zcela vpravo) a Kamilem Čechem, (za transparentem třetí zprava) jako účastníci demonstrace proti sionismu pořádané AN Plzeňsko ve spolupráci s DS 1. března 2008.

Plzen 2008

Plzen 2008

 

Fotografie od soudu, ze kterého si odnesli obžalovaní (zleva Polák, Vorobel, Vachta) tresty v rozmezí 1, 3 a 12 let. Za Lukášem Vorobelem, který k soudu přišel ve výmluvné mikině anti-antifa, je vidět Martin Kadlečík (aktivista klerofašistického seskupení D.O.S.T., v minulosti člen Vlastenecké fronty a působící okolo Národní myšlenky), který přišel k soudu podpořit své neonacistické přátele.

 

Martin Vachta (ve výřezu) a Eva Poláková (zády) na demonstraci ve Vimperku společně s organizátory akce a vedením DSSS Váchou, Vandasem, Štěpánkem a Jindřichem Šafránkem z Tábora.

Vimperk

Pro dokreslení politické orientace členů MO DSSS Strakonice včetně pokladníka Michala Šonka poslouží následující fotografie z jejich, donedávna veřejně přístupných, profilů.

 

Předseda krajské DSSS v Jižních Čechách Vlastimil Vach na fotografiích s dalšími neonacisty, kteří se zúčastňují demonstrací DSSS. První zprava Eva Poláková.

 

Michal Šonka s tetováním Čest, Národ, Hrdost, Rasa. A na procházce s Evou Polákovou (v triku neonacistické kapely Landser s vyobrazeným nacistickým vojákem) a Martinem Vachtou (v triku Národní odpor).

Sonka

 

Martin Vachta (triko Národní odpor), Jiří Polák a Eva Poláková (triko Landser) na společné fotografii.

 

Eva Poláková se svým manželem, který má svůj nápis Terror Crew 13 doplněn jasně viditelnou svastikou. Na fotografii druhé na stejné akci s Martinem Kadlečíkem, aktivistou proklausovské iniciativy D.O.S.T. a jednou ze spojnic mezi hradním establišmentem a neonacistickým a neofašistickým undergroundem.

Kadlecik D.O.S.T.

Útok na Tonyu Graves

Po skončení demonstrace DSSS došlo o několik hodin později nejen k pokusu o proniknutí několika neonacistů do míst, obývaných Romy, ale v jedné z místních restaurací i k napadení zpěvačky skupiny Monkey Business Tonyi Graves. Průběh incidentu, který potvrdili i ostatní návštěvníci restaurace, probíhal podle zpěvačky následovně: „V restauraci jsem potkala nějaké lidi z Dělnické strany sociální spravedlnosti. Byla jsem sama a bylo to nepříjemné setkání, oni nebyli nadšeni, že jsem se tam objevila. Začali na mě křičet rasistická hesla, tahat mě za vlasy a plivat na mě,‟ dále uvedla, že v restauraci sice byli dva policisté, kteří ale nebyli ve službě a nepomohli jí. Pomoci se prý dočkala až od jiných hostů restaurace a číšníka. „Někteří místní se mě snažili chránit. Ve vedlejší místnosti byli dva policisté, kteří právě nebyli ve službě, ale ti mi nepomohli. Policii zavolal jeden z místních a kluci z kapely, kterým jsem volala, co se děje. Hlavně mi pomohli starší lidé od stolu pro štamgasty a číšník. Mezi sebou se začali prát i ti, kdo mě napadli, vzduchem létaly židle. Policie, která přijela na místo, když bylo po všem, řekla, že nemůže nic dělat, protože ti, kdo mě napadli, nebyli místní lidé,‟ doplnila zpěvačka.

Právě tato tvrzení zpěvačky využilo hned několik neonacistických serverů k útoku na její osobu a vyhrožování možným trestním stíháním. Tomáš Vandas se například v článku Údajné napadení zpěvačky Gravesové je provokací vůči DSSS s podtitulem „Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) důrazně distancuje od informace, že po skončení sobotního mítinku dělnické strany ve Vimperku byla příznivci strany napadena zpěvačka skupiny Monkey Business Tonya Gravesová.‟ Na webu strany se Vandas vyjádřil následovně:

Celá kauza je svým obsahem a postupným doplňováním „zaručených informací“ již v této situaci značně nedůvěryhodná... Celou záležitost považujeme za součást dlouhodobé diskreditační kampaně vůči DSSS, a zřejmě to nebude naposledy, co vnímáme snahu pošpinit nás v očích veřejnosti, neboť státní orgány zřejmě musí s nárůstem naší popularity něco dělat. Tomáš Vandas, předseda DSSS

V následujícím článku s názvem DSSS zvažuje právní kroky vůči Gravesové a médiím a podtitulem „Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) zvažuje v souvislosti s údajným napadením zpěvačky skupiny Monkey Business Gravesové trestní oznámení pro pomluvu na zmíněnou zpěvačkou a některé sdělovací prostředky‟, pak Vandas vyhrožuje:

Důvodem zvažovaného právního kroku je opakované tvrzení Gravesové do médií, že byla fyzicky napadena příznivci DSSS, bylo jí taháno za vlasy a pliváno na ní. Toto tvrzení se však nezakládá na pravdě, neboť oficiální tisková zpráva Policie ČR hovoří pouze o slovním konfliktu Gravesové s nějakým neznámým mužem. Toto potvrdila i sama zpěvačka policejní hlídce, která přijela na místo incidentu. Celou kauzu s údajným fyzickým napadením zpěvačky Gravesové chápeme jako předem připravenou cílenou provokaci vůči dělnické straně, na níž se mohly podílet i neuniformované složky ministerstva vnitra. Tomáš Vandas, předseda DSSS.

Ke kritice zpěvačky a obviňování ze lži se připojily i další neonacistické organizace. Kauzu si nenechala ujít ani Svobodná mládež, virtuální organizace s centrem v Pardubicích. Její článek dokonce převzal portál odpor.org. Tento článek s názvem Příznivci DSSS nebo policejní provokatéři a štvavá kampaň vůči skutečné politické opozici? je natolik fantastický, že jsme Adama Macuru, webmastera Svobodné mládeže, chvíli podezírali z toho, že umístění textu na stránkách Svobodné mládeže myslí jako vtip. Pokud necháme stranou fantasmagorické tvrzení o více jak třech stech účastnících vimperské demonstrace DSSS, fabuluje Macura, že za napadením Tony Graves stály ve skutečnosti ... tajné státní služby! Politici podporující multikulturalismus s pomocí tajných služeb zařídili vystoupení Monkey Busines ve Vimperku právě v den konání demonstrace DSSS schválně. Ostatně, zpěvačka sama je prý svým vzhledem a chováním propagátorka multikulturalismu, což dokazují přiložené fotografie z televizní inscenace, a svým chováním nabádá k míšení odlišných kultur (rozuměj ras). Navíc se vlastně vůbec nestala obětí útoku. Bohužel, stejně jako mnoho rasistů, nevidících si dále než na špičku svého nosu, Macura tento článek jako vtip nemyslel.

 

Adam Macura, webmaster Svobodné mládeže, a veledílo z jeho webu, navážející se do zpěvačky kapely Monkey Business

Macura

Svobodná mládež Tony Graves

Zadržení útočníků

Zadržení útočníků byla asi poslední věc, kterou si po svých siláckých výrocích Vandasova DSSS, jihočeská krajská organizace DSSS a především místní strakonická organizace mohly přát. Pomalu ale jistě vychází na povrch, že to, co se stalo ve vimperské restauraci, popsala Tonya Graves pravdivě. Že na ní zaútočili příznivci a možná přímo členové DSSS, kteří se účastnili Vandasova mítinku a během proslovů stáli jen pár kroků od něj. Tato situace nás nijak nepřekvapuje, domníváme se ale, že by byla škoda, kdyby další z příkladů prolhanosti kádrů DSSS upadl v zapomnění. Pravda je i to, že se jednalo o aktivní neonacisty, kteří byli v minulosti odsouzeni za loupežné přepadení, krádeže i rasově motivované trestné činy. Na demonstraci, jak dokazují i pořízené fotografie, dorazili s největší pravděpodobností se zmiňovanými Evou Polákovou a Martinem Vachtou ze Strakonic. Na internetu se již objevily fotografie pravděpodobných útočníků, včetně informací, že tělo jednoho z nich zkrášluje tetování se svastikami. Podle informací se jedná o Lukáše Knapa (25) z Volyně, města ležícího na jih od Strakonic směrem na Vimperk a Jana Bízka (34) ze Strakonic, jehož fotografii jsme shodou náhod zveřejnili v našem posledním článku o jihočeské kapele Gabreta.

 

Lukáš Knap z Volyně, jeden ze zadržených za útok na Tonyu Graves, debatuje na demonstraci ve Vimperku s Martinem Vachtou, na společné fotografii s vedením DSSS Vandasem, Štěpánkem a krajským předsedou Vachem.

Knap DSSS

 

Společná fotografie Lukáše Knapa a druhého zadrženého za útok na Tonyu Graves Jana Bízka z vimperksé demonstrace, kterou zveřejnila TV Nova.

 

Nevíme, zda se Lukáš Knap nechal ke svému činu inspirovat některou z písní Daniela Landy, nicméně jak dokazuje tato fotografie z Knapova profilu, plného fotek z Landových koncertů a obrázků boje proti antifašistům a punkerům, Daniel Landa je pravděpodobně jeho vzorem. Pěkně se tak ukazuje, jaké lidi Landovo instantní vlastenectví přitahuje.

Dan Landa

Jan Bízek ze Strakonic na fotografii s členem kapely Imperium/Gabreta Kamilem Vítou (uprostřed) a již zmiňovanými Martinem Vachtou (druhý zleva) a Martinem Kadlečíkem (první zprava).

Gabreta

Závěr

Dělnická strana byla zase jednou usvědčena ze lži. Nejen, že bylo lživé její tvrzení o tom, že se vimperské akce nezúčastnili neonacisté, stejně liché se ukázaly i její útoky a výhružky vůči Tonye Graves, která se stala obětí slovních i fyzických útoků příznivců DSSS. Útočníci navíc do Vimperka na demonstraci dojeli se členy místní organizace DSSS ve Strakonicích. Přitom se jedná o aktivní neonacisty (stejně jako v případě Martina Vachty, který se přijel zúčastnit vimperské demonstrace záhy po propuštění z kriminálu), kteří byli v minulosti odsouzeni za rasově motivované trestné činy, loupežné přepadení a krádeže. K dokreslení osobnostních profilů útočníků stačí například informace o na těle vytetovaných svastikách či v případě Jana Bízka i prohlášení, která si umisťuje na svůj veřejně přístupný FB profil – například „Kdyby byla možnost nějakým kouzlem se zbavit nadobro cikánů, třeba vylétnutím komínem, podpořil bych...“

Předseda krajské organizace lhal i ve svém velkohubém prohlášení o čistkách ve straně a vypořádání se s problémovými, podle rasistického slovníku snad „nepřizpůsobivými‟, jedinci. Demonstraci přišli podpořit a pomoci s organizací nejen neonacisté, kteří si zahajlovali na kaplické akci Jaromíra Pytla. Jak jsme ukázali rozborem dvou dalších místních organizací DSSS ze Strakonic a Tábora, i tyto jsou prostoupené neonacisty, napojenými na Národní odpor jako v případě Jindřicha Šafránka nebo byli zapojeni do útoku, při němž byl pobodán člověk, co hajlující neonacisty okřikl.