Úterý 15/2/2011

Drážďany 13.2.2011

V neděli 13.2. se jako každoročně konal pietní průvod neonacistů k výročí bombardování Drážďan. Účelem této akce, více než skutečné uctění zemřelých civilistů, je spíše falešná hra na city a snaha o manifestaci převráceného pohledu na to, kdo byl či nebyl skutečným viníkem a ukřivděným. Pochodu se zůčastnilo cca 800-1000 lidí (z drtivé většiny se jednalo o neonacisty, dále pak o členy NPD či pár místních pamětníků). Neonacisté ovšem uvádějí počet 2 300. K pozbuzení emotivní atmosféry hrála smuteční hudba a z provizorního pódia (tedy půjčeného vozíku z Hornbachu) padala slova o holocaustu spáchaném na Němcích a kritika AFA.

Plánovaná trasa pochodu začínala na drážďanském hlavním nádraží a vedla mimo centrum města.Tam náckové nebyli vpuštěni. Místo toho se však prošli kolem universitního kampusu (kde se však zrovna nesetkali se sympatiemi studentů) a liduprázdných kancelářských budov. Samotný pochod začal po páté hodině odpolední, avšak kvůli masivnímu nasazení německé policie se mu (narozdíl od loňského úspěchu) nepodařilo zcela zabránit. Ale i přesto lze hovořit o úspěchu. Proti náckům se tak i tak postavily stovky antifašitů a antifašistek a další tisíce místních obyvatel. Antifašistům a antifašistkám se nakonec podařilo zablokovat část trasy naplánovaného pochodu a ten byl díky tomu zkrácen na polovinu.

Ideologicky je mobilizace nácků odůvodněna tím, že chtějí vzpomenout na oběti bombardování, na které údajně nikdo jiný nevzpomíná. Čísla mrtvých jsou schválně nadsazována tak, aby umožnila náckům mluvit o masové vraždě německého národa. Náckové cíleně v této souvislosti používají pojmy jako Bombenholocaust – bombový holocaust a zneužívají tak připomínku obětí k relativizaci skutečného holocaustu.

Ještě během války vytvořilo Goebbelsovo ministerstvo propagandy mýtus o nevinném městě, které bylo nečekaně a barbarsky zničeno. Nacisté mluvili o několika stovkách tisíců mrtvých a bombardování Drážďan se stalo vedle Hirošimy symbolem katastrofy v dějinách Druhé světové války. Popírači Holocaustu a tzv. revizionisté, jako například laický historik David Irving, na základě zfalšovaných dokumentů nacistického ministerstva propagandy, i nadále hovoří o více než dvou stech tisíc mrtvých. Svoje tvrzení Irving nerevidoval ani poté, co byla prokázána nepravost dokumentů, ze kterých vycházel.

Další blokáda je naplánována na sobotu 19.2. Přijeďte i vy!

Informace o pochodu neonacistů na de.indymedia.org l fotografie z antifašistické demonstrace

Sponti antifa demo

Oficiální antifašistická demonstrace

Tady je zima jak při obléhání Stalingradu

Neonacisté

Procházka v Thor Steinar se nevyplatila


Naše Drážďany: Žádné místo pro nácky!

Plakáty na antifa demonstraci

 

 

Kam dál?

Ohlédnutí za provokací v Drážďanech 2009
13. a 14. února 1945 bombardovala britská a americká letecká vojska v několika vlnách centrum Drážďan. Při tomto útoku byla zničena velká část historického centra města a o život přišlo 18.000 - 25.000 lidí. Důvody k tomuto útoku byly sporné. Město bylo ke konci války nejdůležitějším železničním uzlem východní fronty a zároveň byly Drážďany centrem průmyslu. Současně ale město sloužilo i jako cíl pro tisíce uprchlíků z východních částí Německa, kteří prchali před blížící se Rudou armádou