Čtvrtek 19/6/2008

Brněnská Sodoma

www.antifa.czTradice dnešních Gay/Queer Parade sahá až do 60. let minulého století. U jejího zrodu stál střet s maloměštáckou morálkou a nesouhlas s policejními represemi. 28. června 1969 se po opakovaných raziích newyorských policistů v baru Stonewall Inn místní gay komunita vzbouřila a začala s policisty bojovat. Pouliční bitvy trvaly několik dní, do bojů se zapojilo přes 2000 protestujících. Stonewallské nepokoje aktivizovaly celé tehdejší gay a lesbického hnutí.

Web brněnské Queer Parade k tomu uvádí: "Tato pouliční bitka se stala zlomovým bodem v dějinách GL hnutí, protože započala novou strategii odporu proti utlačovatelskému systému. Výročí tzv. Stonewall riots, tedy Stonewallských nepokojů, se stalo příležitostí k připomenutí porušování lidských práv leseb, gayů a transgender lidí."

Další podrobnosti o boji za rovná práva sexuálních menšin se dozvíte například v článku na serveru Anarchofeminismus.org "Obleky proti děvkám": vývoj hnutí homosexuálů ve Spojených státech. Ukázky z filmu Stonewall (1995) i historické záběry můžete vidět v krátkém dokumentu The Stone Wall Against Oppression (youtube.com).

What would Jesus do?
Ovšem i po téměř čtyřiceti letech od Stonewallské vzpoury se stále najdou zastánci diskriminace a tzv. konzervativní "morálky“. Skrývají se za "ochranu tradičních hodnot“ a s pocitem nadřazenosti ostatním určují, jak by se měli chovat, vypadat, kam by (ne)měli chodit, s kým by (ne)měli spát, případně dokonce jak by se spolu (ne)měli milovat.

Dalo se proto očekávat, že ohlášená brněnská Queer Parade vyvolá vlnu odporu u "konzervativně“ laděné části české společnosti. Ta již několik týdnů před akcí vyjadřuje své pohoršení či zděšení nad troufalostí českých gayů, leseb, bisexuálů a transvestitů. Ráznější z nich připravují protiakce. Veřejné akce tohoto druhu mají mimo jiné ten i pozitivní efekt, že jasně odhalí, co jejich odpůrce spojuje – netolerance, v horším případě xenofobie a nenávist k odlišné minoritě, tentokrát sexuální.

Rezavé konzervy

Galerie odpůrců pouličního průvodu sexuální menšiny je rozmanitá, nikoli však překvapivá. Zaměříme se především na aktéry z křesťansky konzervativního spektra, které vcelku logicky našlo v tomto tématu společnou řeč s neonacistickým hnutím, dnes oficiálně reprezentovaným Dělnickou stranou (DS). Počestným členům a ochráncům morálky z DS se věnujeme v samostatném článku Dělnická strana káže vodu a pije víno, novinky z jejich ctnostného života jsou tradičně pikantní.

Příležitost ke zviditelnění neomylně vycítila marginální, ale mediálně agilní Národní strana (NS). Její místopředseda Pavel Sedláček je, jako správný vlastenec, pravděpodobně stále nezaměstnaný, takže bude mít dost času se na akci připravit. Zatím přispěl do diskuze hodnotným názorem, že NS zabrání tomu, "aby se devianti dostali mezi normální lidi.“ Jak tento úkol hodný českého génia Járy Cimrmana zrealizuje, už bohužel neprozradil.

Zřejmě nejznámější veřejnou postavou je, v médiích často citovaný, Roman Joch, ředitel Občanského institutu. Jeho homofobní bonmot využil obskurní web Euportal.cz ve své protihomosexuální kampani. Pokračoval pak dalšími "články“ - Homosexuálové jsou největší šiřitelé viru HIV zde a Je super mít dva homosexuální otce! zde

Další, kdo nelibě nese průvod Brnem, je komunální politik Petr Paulczyňski. Ten před časem považoval za cenzuru projevy nesouhlasu s vystoupením mystického šansoniéra Daniela Landy v brněnském Národním divadle. Gaye v ulicích by, kdyby mohl, s chutí zakázal. Lze tak soudit podle článků, které převzal na svůj blog - Protestní pochod přihřátých a Otevřený dopis Michala Semína jeho excelenci biskupu Vojtěchu Cikrlemu . Michal Semín, bývalý ředitel Občanského institutu, dnes ředitel Institutu sv. Josefa, je další známou postavou z české křesťanské ultrapravice. Tento katolický fundamentalista nedávno v Hospodářských novinách pochválil prezidenta Klause za vetování antidiskriminačního zákona. Proslavil se i jako jeden z iniciátorů nahnědlé petice D.O.S.T.. kterou podepsal i již zmíněný Paulczyňski. Ze signatářů D.O.S.T. pak proti Queer Parade homosexuálů burcuje také František Červenka a fanatickými výkřiky i člen Dělnické strany Ladislav Malý. Nechybí ani Petr Bahník a seskupení Právo a Spravedlnost (PaS). V otevřeném dopise žádají starostku městské části Brno-střed, aby pochod zakázala.

Zvláště smutným příkladem netolerance je i výzva PhDr. Radomíra Malého. Redakce serveru Natia.cz pod jeho výzvou mimo jiné uvedla: Od svého otce, který byl nacisty vězněn v koncentračním táboře Bernau, převzal Radomír Malý Víru i lásku k vlasti a lidské svobodě. Jeho text je však o všem jiném než o svobodě. Jakoby mezi vězni koncentračních táborů nebyli právě i homosexuálové, kterých zde zahynulo několik desítek tisíc. Pro tohoto bývalého signatáře Charty 77 je dnes přednější vymezit se proti homosexuálním spoluobčanům, než skutečnost, že se ocitne v jedné řadě s těmi, kteří nepokrytě obdivují režim, který věznil jeho otce. Pokud by někdo byl snad na pochybách, stačí se podívat na nejznámější českou neonacistickou stránku Odpor.org, která se k protestům také hlásí a vyzývá neonacisty k účasti. "Argumenty" i "odstrašující" fotografie na webu neonacistů jsou téměř totožné s těmi konzervativně-křesťanskými.

Přehlídku náboženských fanatiků pak ještě doplňuje pravoslavný kněz Libor Halík. Ten v Brněnském deníku blouzní "o sirných koulích, které v Sodomě padaly z nebe".To mladí křesťané se na Boží zásah nespoléhají a směle vyrazí na "Pokojný protest proti Queer Parade“, tedy jejich vlastními slovy proti "kreaturám pochodujícím Brnem". Nefalšovaná křesťanská láska v praxi. Ovšem nejsou to žádní holobrádci, ale ostřílení hoši, kteří znají tvrdé zákony ulice: "Je třeba si uvědomit, že mnoho účastníků průvodu je HIV pozitivních, a bitka s nimi by tedy mohla skončit nákazou. Vedle toho je možné, že se budou násilí dopouštět i lidé z hnutí "Antifa", je proto třeba, abychom se pohybovali společně, a společně také šli do kostela na mši svatou a mimobrněnští také od kostela k nádraží. Taktikou hnutí "Antifa" je mj. napadat osamělé lidi s odlišnými názory, včetně křesťanů".

Ano, Antifašistická akce (AFA) má přece nenávist ke křesťanství ve svém názvu. Nebo je to spíš fašismus? I když, podle názorů autora textu, se lze domnívat, že mu tato dvě slůvka asi splývají.

Na sexuální orientaci nezáleží!

Vedle přehlídky lidí, kteří se rozhodli neskrývat svou homosexuální orientaci, tak pravděpodobně v Brně uvidíme i přehlídku nenávisti, puritánství a náboženské demagogie. Zpátečničtí konzervativci a náboženští fanatici raději budou šikanovat člověka, protože je jiný (aniž by tím někomu ubližoval nebo někoho omezoval), než aby se zamysleli nad tím, kolik jejich dogmatická tradice stála v dějinách životů – slavnými a v popel obrácenými vědci a reformátory počínaje a miliony "pohanů" konče.

V sobotu 28. června budete mít možnost přesvědčit se, kdo je v tomto trochu uměle vyvolaném sporu skutečným deviantem. Organizátoři Queer parade zvou každopádně k účasti v průvodu všechny, kteří chtějí podpořit myšlenku rovných příležitostí. Na sexuální orientaci nezáleží!

Pokud ještě někdo váhá se svou účastí nebo sexuální orientací, může se nechat inspirovat "kázáním" Pata Condella. Možná mu jeho pohled na věc pomůže. Doporučujeme shlédnout především všem tradičním konzervativcům. :-)


Pat Condell - Was Jesus gay? - Czech subtitles

AKTUALIZACE 26.06.2008

AFA se neúčastní brněnské Queer Parade

V souvislosti se sobotním brněnským průvodem Queer Parade se v médiích objevila informace, že se Antifašistická akce (AFA) zúčastní tohoto pochodu viz. Extremisté vyrukují na gaye a lesby. Policie zasáhne - 25.6.2008.

Tato informace se nezakládá na pravdě.

Antifašistická akce (AFA) vyjádřila podporu organizátorům i účastníkům průvodu, ale nikdy neuváděla, že se ho sama přímo zúčastní. Rádi bychom tímto také jasně vyjádřili, že nehodláme Queer Parade využít ke konfrontaci s neonacisty ani dalšími odpůrci průvodu.

V komunikaci s organizátory jsme naopak uvedli: Věříme, že vaše akce proběhne podle vašich představ a obejde se bez vážnějších incidentů ze strany neonacistů nebo jiných pseudomoralistů. Na Brněnskou Queer Parade jsme reagovali především dvěma analytickými články Dělnická strana káže vodu a pije víno a Brněnská Sodoma, které odhalují pozadí skupin i jednotlivců, kteří proti Queer Parade protestují.

Antifašistická akce (AFA) se staví proti jakékoli diskriminaci i jiným formám útlaku a vždy bude stát na straně svobodně smýšlejících lidí.

Budeme samozřejmě také rádi, když Queer Parade podpoří širší veřejnost a nenechá se odradit informacemi o neonacistech, jejichž reálné nebezpečí se někdy přeceňuje.