Pondělí 21/5/2012

Aktivista AFA Novi Sad obviněn za urážku představitele církve

Přestože nežijeme v žádné idylce, někdy se nestačíme divit, o co komplikovanější jsou životy aktivistů a aktivistek v jiných zemích. V Srbsku se musí potýkat s všudypřítomným rasismem a xenofobií většinové populace v ještě větší míře, než jaká je u nás, s ultrapravicovými subjekty, které nabývají na síle i v oficiálních strukturách, i s fašisty v ulicích. Srbští antifašisté a antifašistky však mají i jednoho nepřítele navíc – Srbskou ortodoxní církev.

Ve čtvrtek 17. května se před soudní budovou v Novém Sadu sešla asi stovka lidí, kteří přišli protestovat proti způsobu, kterým se církev vyrovnává s kritikou. Aktivista AFA Novi Sad měl totiž právě včera nastoupit na 100 dní do vězení za urážku církve a odmítnutí zaplacení pokuty. Jedná se přitom o incident z roku 2006, kdy aktivista v televizní debatě přirovnal biskupa Irineje k jednomu ze čtyř jezdců apokalypsy a Srbskou ortodoxní církev obvinil z podpory ultrapravicových hnutí. Biskup podal na aktivistu žalobu, která skončila v rukou soudce, který se nechal slyšet, že "urážka biskupa Irineje je i jeho urážkou, protože je bohabojným ortodoxním věřícím”. I přes aktivistovy stížnosti a odvolání mu byla udělena pokuta ve výši 100 000 dinárů (1000 euro), kterou samozřejmě jako vyjádření nesouhlasu s rozsudkem odmítl zaplatit – a proto byl potrestán 100 dny odnětí svobody.

Antifašistická akce Novi Sad svolala na čtvrtek 17. května, tedy na den, kdy měl aktivista k výkonu trestu nastoupit, protestní setkání, a na webu uveřejnila informace o procesu spolu s výzvou k protestu proti podobým projevům klerikalizace státu. Demonstrace před soudní budovou znamená prozatímní úspěch – aktivista zatím zůstal na svobodě. O dalším vývoji budeme informovat. Tato kauza vrhá na srbskou justici velmi negativní světlo, zvláště v době, kdy se rozhodla rehabilitovat Dražu Mihailoviče, vůdce srbské fašistické organizace Četníků, která kolaborovala s nacisty.

“Antifašistická akce Novi Sad vyzývá církev a stát, aby postavili další věznice, protože antifašistů, které budou muset zavřít, je mnoho. Současné kapacity nebudou stačit pro všechny, kterým leží na srdci svoboda a lidská důstojnost a jsou ochotni za ně bojovat. Není to poprvé, co se lovci lidských duší, podporovaní státním aparátem, rozhodli pronásledovat a mučit nevinné progresivní lidi. Musíme se jim postavit, protože doba, kdy si církev a stát mysleli, že mají neomezenou moc a mohou plnit vězení svými odpůrci, tu už byla – říkalo se jí doba temna. Kde není spravedlnost, nebude ani mír.”

Zdroj: Web AFA Novi Sad