Neděle 7/11/2010

8.11.2010 Happening, výstava, diskuze: Svobodu místo zdi

V pondělí 8. listopadu pořádá Mezinárodní hnutí solidarity (ISM) společně s Palestinským fórem sérii akcí k připomenutí výstavby a zbourání několika zdí. Akce se konají v předvečer pádu Berlínské zdi a kromě této zdi dále tématizují zdi v Matiční, v Palestině a v Mexiku.

Cílem akcí je poukázat na možné paralely výstavby zdí, odpor proti nim, jejich symbolický význam a vznést troufalý dotaz, zda-li je svět bez zdí možný?

Přehled akcí:

14.00 – 15.00: Pouliční happening Celetná ulice, Praha, s podporou Milana Kozelky

12.00 – 17.00: Výstava fotografií a promítání filmů Studentský klub K4, Celetná 20, Praha

19.00 – 21.00: Panelová diskuse Galerie Lapidárium, Rámová 6, Praha

Panelové diskuse na téma „Berlín, Matiční, Palestina, Mexiko – zdi minulé, zdi současné“ se zúčastní novinář Petr Uhl, politolog Pavel Barša, aktivistka a členka ISM Eva Nováková, dokumentaristka a autorka filmu Zeď Ariana Farnam a dále Efrain Pardo a Zdeněk Jehlička.

Pád Berlínské zdi vyvolal vlnu euforie po celém světě. Stal se symbolem konce rozděleného světa, vítězství občanů, znovusjednocení rodin, svobody pohybu, představoval ale i naději na ekonomickou prosperitu a růst a demokratické uspořádání světa. Přestože od výstavby a pádu Berlínské zdi uplynuly již desítky let, se symbolem zdi a její fyzickou výstavbou se setkáváme ve světě i nadále: v Česku v roce 1999, v Palestině od roku 2002 a v Mexiku od roku 1994. Pádem jedné zdi tudíž neskončila politika, která nadále rozděluje komunity a odsuzuje obyvatelstvo žijící na „špatné“ straně zdi k životu v pomyslném či reálném ghettu – ať už se jedná o systém rasové diskriminace a státní násilí, ekonomickou nesoběstačnost a chudobu či o omezení svobody pohybu. Občanská společnost v mnoha zemích ukazuje, že hranice symbolizované betonovými a jinými zdmi lze překonat. A k tomu chceme naší akcí přispět i my.